Egyéb pályázatok: GINOP-2.1.1-15-2015-00509 / NVKP_16-1-2016-0005 / NEMZ_15-1-2016-0002 / KFI_16-1-2016-0048
Oncompass Medicine
Széchenyi 2020

Diagnosztikai érzékelő és műkődtető rendszerek fejlesztése az ADMONT (Advanced Distributed Pilot Line for More-than-Moore Technologies)

A projekt célja olyan klinikai diagnosztikában alkalmazható eszköz kifejlesztése, mely alkalmas emlő daganatok HER-2 státuszának meghatározására és monitorozására a beteg ágya mellett.

A projekt során feladatunk egy ideális CTC szelekciós módszer kiválasztása, mely alkalmas ezen sejtek gyors és költséghatékony azonosítására, és könnyen alkalmazható, stabil fluoreszcens festés kidolgozása, mely alkalmassá teszi a pályázatban vállalt partnercégek által kifejlesztett diagnosztikai eszköz daganatsejtek HER-2 expressziójának sejtszintű, kvantitatív detektálására.

A kifejlesztett prototípus segítségével könnyen elérhető mintából, rövidebb idő alatt, pontosabb molekuláris eredményhez juthatnak az orvosok és hatékonyabb kezelési eljáráshoz a betegek.

PROJEKT FELADATOK

Sejtes modellrendszer létrehozása, chip biokompatibilitásának vizsgálata
A részfeladat célja azon sejtmodell rendszer kialakítása, mely alkalmas a nemzetközi partner által fejlesztett chip biokompatibilitásának tesztelésére. A feladatok fókuszai:

  • hogyan alakítható ki monolayer a chip felszínén
  • miként élhetnek túl és mennyi ideig a sejtek
  • hogyan ülepednek le, illetve hogyan ülepíthetőek le a chip detektáló felszínére az élő sejtek
  • melyek a legmegfelelőbb fluorszcens festékek a fotodetektor igényelte szignál intenzitás biztosítására


OLED / LED fotodetektor tesztelés, anti HER-2 antitest hígítás és a fluoreszcens szignál paraméterek beállítása
A részfeladat célja a fénydetektáló felszín biokompatibilitásának vizsgálata, melyhez elvégzendő tevékenységcsoportok:

  • sejtes modellrendszerek segítségével végzett tesztelések
  • fénydetektálás paraméter beazonosításához végzendő fluoreszcens festék koncentrációs és emissziós modellkísérletek a chip megfelelő szenzitivitása és specificitása érdekében


CTC izolálás beállítása és teszt paraméterek meghatározása ismert mennyiségű CTC-t tartalmazó vér modellrendszeren
A részfeladat célja: az optimális CTC izoláló módszertan beazonosítása laboratóriumi kísérleti környezetben, vér alapú modellrendszerek alkalmazásával. A CTC izoláló kit szenzitivitás és specificitás vizsgálata limfocita – alapú sejtvonal – modellbe juttatott daganatsejt rendszer, valamint daganatos sejtekkel infiltrált vér modell rendszerrel zajlik.


Chip – alapú diagnosztikai rendszer szenzitivitásának és specificitásának vizsgálata és összehasonlítása más fluoreszcens alapú vagy nem CTC-t detektáló rendszerrel
A részfeladat céljai:

  • azon minimim CTC szám meghatározása, mely az izolálást követően kimutatható a fejlesztett chip technológiával
  • a kiválasztott/beazonosított target technológia kompatibilitás vizsgálata
  • a fejlesztett rendszer szenzitivitás és specificitás szempontú összehasonlító vizsgálata FACS és fluoreszcens mikroszkópos technológiákkal

Támogatás

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból elnyert 47.287.500 HUF támogatással valósul meg.

A projekt adatai

Kedvezményezett:
Oncompass Medicine Hungary Kft.

Szakmai vezető:
Dr. Peták István

Projekt címe:
Diagnosztikai érzékelő és műkődtető rendszerek fejlesztése az ADMONT (Advanced Distributed Pilot Line for More-than-Moore Technologies)

Támogatási összeg:
47 287 500 Ft

A projekt támogatási intenzitása:
75.67%

Projekt időtartama:
2015. június 01. - 2019. május 31.

Projekt azonosító száma:
NEMZ_15-1-2016-0002

Sajtóközlemények:


2016 október 10. — Sajtóközlemény — ADMONT pályázat — Kezdés

2019 május 30. — Sajtóközlemény — ADMONT pályázat — Befejezés